Saturday, November 13, 2010

Gunkan Jima - Pulau Yang Dilupakan

0 comments

Pulau ini adalah salah satu dari 505 buah pulau yang tidak berpenghuni didalam daerah pentadbiran Nagasaki, Jepun, dan Ia terletak 15km dari tanah besar. Ia dinamakan Gunkan Jima atau bermaksud Pulau Kapal Perang. Pada tahun 1890, syarikat Mitsubishi  membeli pulau ini dan telah memulakan projek mengeluarkan arang batu didasar laut disekeliling pulau ini. Manakala pada tahun 1916, mereka telah membina projek pertama di pulau itu berupa beberapa blok apartment bertujuan untuk memberi penginapan kepada semua pekerja disamping untuk melindungi mereka dari serangan ribut taufan.

Dalam tahun 1959, populasi yang dicatatkan telah meningkat dengan mendadak, bancian menunjukkan terdapat seramai 835 orang bagi setiap hektar di seluruh pulau itu, manakala 1391 orang untuk setiap hektar dibahagian tengah pulau. Kepadatan sebegini belum pernah terjadi di seluruh dunia.  

Setelah penggunaan petrol menjadi semakin popular dan meluas, perniagaan arang batu mula menunjukkan kemerosotan disebabkan kurangnya permintaan. Banyak lombong diseluruh dunia mula menghentikan kegiatan perlombongan, tidak terkecuali Gunkan Jima. Akhirnya pada tahun 1974, Mitsubishi secara rasmi telah mengumumkan penutupan keseluruhan operasi nya di pulau itu, menyebabkan pulau itu ditinggalkan dan terus tidak berpenghuni. 

Sunan Bonang

0 comments

Beliau merupakan anak kepada Sunan Ampel melalui perkahwinan dengan Nyi Ageng Manila, puteri seorang Adipati di Tuban. Lahir pada tahun 1465 dengan diberi nama Raden Makhdum Ibrahim, beliau merupakan abang kepada Sunan Drajat dan juga cucu kepada Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik). Bonang pula adalah merujuk kepada sebuah desa di Kabupaten Rembang.

Beliau belajar agama dari pesantren milik ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, beliau mengembara untuk berdakwah di banyak pelusuk Pulau Jawa, bermula dari Kediri yang majoriti penduduknya menganut ajaran Hindu. Di situ beliau mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Sangkal Daha.

Beliau akhirnya menetap di Bonang, sebuah desa kecil di Lasem, 15 kilometer timur Kota Rembang, Jawa Tengah. Di sini , beliau menubuhkan pesantren yang kini dikenali dengan nama Watu Layar. Pada masa yang sama, beliau telah dilantik sebagai Imam Rasmi pertama Kesultanan Demak sekaligus Panglima Tertinggi, namun biarpun begitu, dia tetap dengan aktivitinya mengembara ke ceruk ceruk desa yang terpencil.

Dakwah Sunan Bonang
Tak seperti Sunan Giri yang menumpukan perhatian dalam fiqh, Sunan Bonang mengadunkan ajaran ahlussunnah bergaya tasawuf dan jalur salaf ortodoks. Ia menguasai ilmu fiqh, usuludin, tasawuf, seni, sastera dan arkitek. Masyarakat juga mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang pakar mencari sumber air di tempat-tempat gersang.

Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu (zikir) yang berasal dari Rasullah SAW, kemudian beliau kombinasi dengan kesimbangan pernafasanyang disebut dengan rahsia Alif Lam Mim ( ا ل م ) yang artinya hanya Allah SWT yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fizik atau jurus yang beliau ambil dari seni bentuk huruf Hijaiyyah yang berjumlah 28 huruf dimulai dari huruf Alif dan diakhiri huruf Ya'. Ia menciptakan gerakan fizik dari nama dan simbol huruf hijaiyyah adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna, secara awam penulis artikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyyah dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Qur'an. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan Sujud atau Solat dan Zikir. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih diamalkan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia

Ajaran Sunan Bonang berintikan pada filsafat 'cinta'('isyq), mirip dengan kecenderungan Jalalludin Rumi. Menurut beliau, cinta sama dengan iman, pengetahuan intuitif (makrifat) dan kepatuhan kepada Allah SWT atau haq al yaqin. Ajaran tersebut disampaikannya secara popular melalui media kesenian yang disukai masyarakat. Dalam hal ini, Sunan Bonang bahu-membahu dengan murid utamanya, Sunan Kalijaga

Karya Sastera

Sunan Bonang banyak menggubah sastera berbentuk suluk atau tembang tamsil. Antara lain Suluk Wijil yang dipengaruhi kitab Al Shidiq karya Abu Sa'id Al Khayr. Sunan Bonang juga menggubah tembang Tamba Ati (dari bahasa Jawa, bererti penyembuh jiwa) yang kini masih sering dinyanyikan orang.

Beliau meninggal dunia pada tahun 1525M, di pulau Bawean. Mayatnya menjadi rebutan antara masyarakat Bawen dan penduduk Tuban, namun akhirnya dapat diselesaikan dengan pemakaman beliau di sebelah barat Masjid Agung, Tuban. 

Sunan Drajat

0 comments


Dilahirkan sebagai Raden Qasim, Qosim atau Kasim, pada tahun 1470 Masehi, beliau mempunyai beberapa nama dan gelaran lain mengikut naskah naskah lama mengenainya antaranya Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, Maulana Hasyim, Syeikh Masakeh, Pengiran Syarifuddin, Pengiran Kadrajat, dan Masaikh Munat. Beliau merupakan putera kepada Sunan Ampel melalui perkahwinan dengan Nyi Ageng Manila atau dikenali dengan nama Dewi Condrowati. Selain dari Sunan Drajat, Sunan Ampel mempunyai 4 orang anak lagi iaitu Sunan Bonang, Siti Muntasiah yang berkahwin dengan Sunan Giri, Nyi Ageng Maloka yang diperisterikan oleh Raden Patah dan seorang lagi puteri yang disunting oleh Sunan Kalijaga

Sunan Drajat adalah seorang  yang terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, beliau mengambil tempat di Desa Drajat wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Ia memegang tampuk pemerintahan di wilayah Drajat sebagai daerah autonomi kerajaan Demak selama 36 tahun.

Beliau sebagai Wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial dan barulah selepas itu memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada semangat kuat bekerja, kedermawanan untuk membasmi kemiskinan dan membawa kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah kerana Sunan Drajat memperoleh kuasa penuh untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai autonomi.

Sebagai penghargaan atas kejayaannya menyebarkan agama Islam dan usahanya memerangi kemiskinan dengan membawa kehidupan yang makmur bagi warganya, beliau memperolehi gelaran Sunan Mayang Madu dari Raden Patah,  Sultan Demak pada tahun 1520 Masehi.

Konsep Dakwah Sunan Drajat
 • Melalui pengajian secara langsung di Masjid
 • Melalui sistem pendidikan di pesantren 
 • Memberi fatwa dalam menyelesaikan sesuatu masalah 
 • Melalui kesenian tradisional, Sunan Drajat kerap menggunakan cara berdakwah dengan seni Pangkur dengan iringan gendang.
 • Melalui ritual adat tradisional selagi ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam


Falsafah Sunan Drajat

Falsafah Sunan Drajat dalam membasmi kemiskinan kini diabadikan dalam sap tangga ke tujuh dari dataran komplek Makam Sunan Drajat. Secara lengkap makna falsafah ke tujuh sap tangga tersebut sebagai berikut :
 • Memangun resep teyasing Sasomo (kita selalu menyenangkan hati orang lain)
 • Jroning suko kudu eling Ian waspodo (di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada)
 • Laksitaning subroto tan nyipto marang pringgo bayaning lampah (dalam perjalanan untuk mencapai cita - cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan)
 • Meper Hardaning Pancadriya (kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu)
 • Heneng - Hening - Henung (dalam keadaan diam kita akan memperoleh ketenangan dan dalam keadaan tenang itulah kita akan mencapai cita - cita luhur).
 • Mulyo guno Panca Waktu (suatu kebahagiaan lahir batin hanya dapat kita capai dengan solat lima waktu)
 • Menehono teken marang wong kang wuto, Menehono mangan marang wong kang luwe, Menehono busono marang wong kang wudo, Menehono ngiyup marang wongkang kodanan (Berilah ilmu agar orang menjadi pandai, Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin, Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta beri perlindungan orang yang menderita)


Beliau meninggal dunia dan dimakamkan di desa Drajad, kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Tidak jauh dari makam beliau telah dibina sebuah Muzium yang menyimpan beberapa peninggalan dari zaman Wali Songo. Khususnya peninggalan beliau di bidang kesenian.

Wallahua'lam

Sunan Giri

4 comments


Beliau mempunyai beberapa nama lain seperti Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Faqih, Raden Ainul Yakin dan Joko Samudra. Beliau dilahirkan di daerah Blambangan, Banyuwangi dan menetap di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur, sehingga akhir hayatnya.

Menurut salasilah yang dikeluarkan dari pesantren (pondok pengajian agama), nama dan nasab beliau adalah Ainul Yakin (Sunan Giri) bin Maulana Ishaq bin Jamaluddin Akbar Al Husaini (Maulana Akbar) bin Ahmad Shah Jalal (Jalaluddin Khan) bin Abdullah Al Azhamat Khan bin Abdul Malik Ahmad Khan bin Alwi Ammi Al Faqih bin Muhammad Dhahib Mirbath bin Ali Khali' Qasam bin Alwi Ats Tsani bin Muhammad Sahibus Saumiah bin Alwi Awwal bin Ubaidullah bin Ahmad Al Muhajir bin Isa Ar Rumi bin Muhammad Al Naqib bin Ali Al Uraidhi bin Jaafar Ash Shadiq bin Muhammad Al Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussain bin Ali Karamallahu Wajhah. Berketurunan Rasulullah SAW melalui susur galur Hussain. 

Beliau merupakan anak dari perkahwinan Maulana Ishaq, seorang pendakwah Agama Islam dari Asia Tengah, dengan Dewi Sekardadu, puteri Prabu Menak Sembuyu, pemerintah wilayah Blambangan di waktu penghujung kuasa Kerajaan Majapahit. Kelahiran beliau dianggap sebagai pembawa malang kepada daerah Blambangan kerana ketika itu terjadi penularan wabak penyakit dan ini membuatkan datuknya, Prabu Menak Sembuyu, memerintahkan pengawal kerajaan untuk menghanyutkan beliau ke laut dengan diletakkan ke dalam peti yang diperbuat dari besi. Perkara itu sampai ke pengetahuan ibunya, Dewi Sekardadu dan tanpa menghiraukan keadaannya yang ketika itu baru bersalin, beliau terus menyusur pantai untuk mencari peti yang berisi anaknya namun gagal dan akhirnya beliau menemui ajal dalam pencariannya.

Peti besi yang berisi bayi itu telah dihanyutkan ombak hingga ke tengah laut. Cahaya yang bersilau dipanah matahari telah menarik perhatian sekumpulan pedagang yang sedang dalam perjalanan ke Pulau Bali lalu mereka mengambil dan membukanya. Alangkah terkejutnya apabila mereka mendapati isinya adalah seorang bayi yang baru lahir lalu mereka membuat keputusan untuk berpatah balik ke Gresik untuk menyelamatkannya. Di Gresik, mereka menyerahkan  bayi tersebut kepada seorang wanita yang juga seorang pemilik kapal bernama Nyai Gede Pinatih yang telah bersetuju untuk mengambilnya sebagai anak dan terus diberi nama Joko Samudra.

Ketika meningkat remaja, Joko Samudra telah dibawa oleh ibu angkatnya ke Surabaya untuk belajar ilmu agama dari Raden Rahmat (Sunan Ampel) atas permintaanya sendiri. Tidak berapa kemudian, Sunan Ampel mendapat tahu tentang identiti sebenar anak murid kesayangannya itu. Memandangkan panggilan haji telah hampir tiba dan Sunan Ampel telah berniat untuk melaksanakannya pada masa tersebut maka dikirimkan Joko Samudra beserta Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang) ke Pasai untuk mendalami ajaran agama. Di Pasai, mereka berdua disambut dengan tangan terbuka oleh Maulana Ishaq yang tak lain merupakan ayah kepada Joko Samudra sendiri dan dari situlah, beliau mengetahui jalan cerita sebenar hidupnya sejak dilahirkan.

Setelah 3 tahun pengajian, Joko Samudra telah diperintahkan oleh ayahnya untuk kembali ke tanah Jawa untuk mengembangkan ajaran Islam disana. Dengan berbekalkan segumpal tanah yang diberikan oleh ayahnya sebagai panduan, beliau berkelana di tanah Jawa untuk mencari dimana letak tanah yang sama dengan tanah yang dibawa. Akhirnya setelah bertafakur dan meminta pertolongan serta petunjuk dari Allah SWT, beliau akhirnya berjumpa dengan lokasi yang dicari iaitu sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas. Beliau lalu memutuskan untuk terus menetap disitu dan membangunkan pesantren Giri iaitu pesantren yang pertama didirikan didalam Kota Gresik. Giri bermaksud gunung didalam bahasa Jawa , dan sejak itu beliau digelar oleh masyarakat sebagai Sunan Giri.

Pesantren Giri kemudian menjadi tersohor sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa, bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi dan Maluku. Pengaruhnya terus mekar berkembang sehingga ia bertukar menjadi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Giri dan Sunan Giri sendiri digelar Raja dari Bukit Giri. Kerajaan Giri Kedaton terus menguasai Daerah Gresik sehingga beberapa generasi sebelum akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. 

Wallahua'lam

Friday, November 12, 2010

10 Jam Tangan Termahal

2 comments

1. 201 Carats Chopard
Jam ini direkabentuk dengan unitnya ditengah tengah dan dikelilingi berlian 210 karat (carats). Jam yang berupa gelang ini didatangkan dengan 3 berlian yang berbentuk hati iaitu berlian merah jambu 15 karat, berlian biru 12 karat dan berlian putih 12 karat. Sementara selebihnya dihiasi dengan 600 butir berlian kuning di sepanjang himpunan 91 taburan berlian yang tak berwarna. Jam ini bernilai USD 25 Juta (RM 83 Juta) .. huhuhu

2. Patek Phillipe's Super Complications
Jam ini siap pada tahun 1932, selepas 4 tahun tarikh mula pembuatannya. Ia mempunyai mekanisma yang rumit dan dari situ ia mendapat nama. Dicipta untuk Henry Gaves, orang yang memulakan perang pembuatan jam dengan James Ward Packard. Jam yang diperbuat dari emas kuning ini mempunyai 2 pemuka (depan dan belakang) serta dilengkapkan dengan 24 komplikasi dan telah di beli semasa Lelongan Sotheby's dengan harga lebih sedikit dari USD 11 juta.


3. Patek Philippe's Platinum World Time
Bidaan sebanyak USD 4 juta pada sebuah lelongan menjadikan  jam Platinum World Time buatan Patek Philippe's sebagai yang termahal pada tahun 2002. Jam ini mempunyai paparan 24 zon masa dan juga dikenali sebagai jam mudah baca, mesra pengguna dan mempunyai nada boleh laras yang berlainan untuk membezakan antara siang dan malam.4. Vacheron Constantine Tour de l'lle
Terdapat 834 mekanisma yang terkandung dalam pembuatan jam Vacheron Constantine Tour de l'lle ini menjadikannya salah satu jam yang paling rumit yang pernah dihasilkan. Jam ini berfungsi dengan paparan 2 zon masa, pemberitahuan waktu terbenam matahari, kalendar sepanjang masa, dan pemberitahuan info astronomi berdasarkan langit waktu malam. Harganya dianggarkan sekitar USD 1.5 juta


 5. Patek Philippe Sky Moon Tour Bilon
Patek Philippe adalah sebuah syarikat yang mempunyai reputasi sebagai syarikat pembuat jam 2 pemuka dan model model jam yang paling rumit. Model Sky Moon Tour Bilon ini dilengkapi dengan kalendar sepanjang zaman, tarikh silam dan senarai fasa lunar. Dibawah flipnya pula (dibawah muka utama) dilengkapi dengan panduan terperinci tentang waktu sebenar (sidereal time), carta bintang sebagai penunjuk kedudukan bintang bintang, fasa fasanya dan orbit bulan. Jam ini berharga USD 1.3 juta.6. The Chopard Super Ice Cube
Jam ini diselapuit dengan 66 karat berlian murni. Biarpun mempunyai rupa bentuk yang  kasar, hodoh dan berbentuk segi empat seperti kiud ais, ia tetap bernilai lebih dari 1 juta dollar. Harganya adalah disekitar USD 1.1 juta7. Hublot Black Caviar Bang
Diperbuat dari 18 karat emas putih dan diperkemaskan dengan  322 butir berlian, The Hublot Caviar adalah sesuatu yang tak terjangka dalam senarai ini. Namun dengan 179 berlian yang ditatahkan keseluruh badan utama beserta 30 lagi digegelang dalamnya, ia disenaraikan dengan harga USD 1.1 juta.
8. Louis Moinet Magistralis 
Didalamnya terkandung sepotong batu meteor yang berusia 2,000 tahun sementara dibahagian luar pula dilengkapi dengan penunjuk minit berulang, kalendar sepanjang zaman, dan butang tekan kronograf. Jam ini bernilai USD 860 ribu


9. Blancpain1735, Grande Complication.
Antara 2 bahagian tali jam Blancpain 1735 yang diperbuat dari kulit buaya ini terletaknya binaan yang diperbuat dari 740 alat mekanisma jam dan dianggap rumit kerana ia mengambil 1 tahun dari usia perekanya. Jam ini mempunyai badan yang diperbuat dari platinum dan mempunyai elemen seperti kalendar sepanjang zaman, fasa lunar serta pencatat saat skala tinggi (split second). Harganya sekitar USD800 ribu.
10. Breguet Pocket Watch 1907 BA/12
Diperbuat oleh syarikat yang telah berkurun terlibat dalam pembuatan jam dan telah berusaha untuk mencipta sesuatu alat yang tidak terpengaruh dengan tarikan graviti. Breguet Poket Watch adalah jam yang disalut dengan emas 18 karat dan mempunyai jarum jarum gerakan buatan tangan yang berputar dalam 2 arah. (2 way movement). Berharga USD 734 ribu.

10 Jenama Dunia Yang Paling Berpengaruh

1 comments

1. Google. 
Mendahului senarai sebagai syarikat yang paling berpengaruh di dunia dengan nilai semasa berjumlah USD 66 Bilion (melebihi RM 200 bilion). Enjin pencarian internet ini telah dimulakan oleh Sergey Brin dan Larry Page pada tahun 1996 dan menjadi sangat popular oleh keunikan inovasinya dan ledakan pertumbuhannya amat luar biasa. 2. General Electric.
Berada di tempat kedua dalam senarai dengan nilai dianggarkan berjumlah USD 61 Bilion. General Electric bergiat dalam pasaran Teknologi Industri, Teknologi Maklumat, Khidmat Kewangan, Minyak, Perfileman & banyak cabang perniagaan yang lain.

3. Microsoft 
Syarikat yang terbesar di dunia, Microsoft Corporation dengan pulangan sebanyak USD 44 Bilion. Syarikat ini ditafsirkan bernilai USD 54 Bilion. Pemiliknya, Bill Gates yang sudah beberapa kali mengungguli senarai orang yang terkaya di dunia, menubuhkan syarikat ini pada tahun 1975, pada usia yang masih muda.
4. Coca Cola
Syarikat yang berasaskan minuman ini diperbadankan pada tahun 1892 dan ditubuhkan oleh Asa Griggs Candler. Ianya kemudian diterajui oleh Woodruff dan Bradley. Syarikat ini telah dinilai dengan jumlah sebanyak USD 44.134 Bilion. 


5. China Mobile 
Syarikat ini telah dinilaikan dengan jumlah sebanyak USD 44 Bilion dan merupakan syarikat pengendali telefon mudah alih yang terbesar Negara China. Dengan pelanggannya yang berjumlah lebih 290 juta orang, syarikat ini mendapat pulangan yang setara dengan syarikat Vodafone dari tahun ke tahun. 


6. Marlboro 
Jenama rokok yang paling popular didunia dengan nilai yang ditafsirkan berjumlah USD 39 Bilion. Jenama ini telah mengungguli pasaran dengan monopolinya dalam bidang pengiklanan Billboard dan pengiklanan Majalah. 
7. Wal - Mart 
Jenama ini telah dianggarkan bernilai lebih kurang USD 36 Bilion. Wal-mart merupakan rangkaian perniagaan peruncitan yang terbesar di Amerika Syarikat dan menjual barangan permainan yang terbanyak di negara itu. Diasaskan oleh Sam Walton pada tahun 1962, dan disenaraikan ke dalam pasaran saham 10 tahun berikutnya. Wal Mart kini diterajui oleh balunya bersama dengan 3 orang anaknya.


8. Citi ( Citi Group )
Jenama Citi telah dinilai berharga lebih kurang USD 33 Bilion dan telah diperbadankan semula pada tahun 1998 setelah lengkap penggabungan yang melibatkan jumlah sebanyak USD 140 bilion. Syarikat ini telah di ambil alih oleh Primerica yang sebelumnya lebih terkenal dengan Polisi Automobil, Polisi Perjalanan Angkasa dan juga Polisi Penerbangan Komersial. Citi (atau lebih dikenali dengan Citibank sejak 1970an) kini diterajui oleh Charles Prince sebagai CEO syarikat.


9. IBM 
International Business Machines Corporation atau lebih sinonim dengan ringkasan IBM adalah sebuah syarikat antarabangsa dan memiliki pusat niaga di berbagai negara. Bertumpu pada bidang pengeluaran/penciptaan teknologi komputer, syarikat yang mempunyai ibu pejabat di New York ini  memiliki 350 ribu orang pekerja di serata dunia. IBM telah ditubuhkan pada tahun 1880 dan tersenarai di pasaran saham pada tahun 1915. 


10 . Toyota 
Toyota dinilaikan dengan anggaran USD 33 Bilion dan mengakhiri senarai 10 jenama paling berkuasa di dunia. Merupakan sebuah syarikat Jepun dan merupakan pengeluar automobil terbesar selain dari bas, robot dan trak. Mempunyai ibu pejabat di Aichi dan menjana pendapatan kasar sebanyak  USD 179 Bilion pada tahun 2006 . Syarikat ini diterajui oleh Fujio Cho sebagai Pengerusi sementara Katsuaki Watanabe bertindak sebagai CEO. 

Sunan Muria

0 comments


Nama sebenarnya ialah Raden Umar Said atau Raden Said dengan mempunyai nama gelaran Raden Prawoto, beliau adalah anak kepada Sunan Kalijaga. Ibunya pula ialah Dewi Sarah iaitu adik kandung kepada Sunan Giri. Datuk dari sebelah ibunya pula bernama Maulana Ishak. Mendapat gelaran Sunan Muria berdasarkan tempat tinggal terakhirnya iaitu di lereng Gunung Muria, 18 kilometer di utara Kota Kudus, Jawa Tengah.

Setelah dewasa, Sunan Muria telah bernikah dengan Dewi Sujinah, puteri kepada Sunan Ngudung, dan telah memperolehi seorang putera yang bernama Pangeran Santri, dan yang di kemudian hari telah diberikan nama julukan Sunan Ngadilangu. Oleh itu, Sunan Muria juga memiliki pertalian keluarga dengan Sunan Kudus, kerana Sunan Kudus adalah putera kepada Sunan Ngudung (Raden Usman Haji).
Di dalam usaha mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat umum, Sunan Muria telah turut menggunakan gamelan dan wayang kulit sebagai alat (media) untuk berdakwah. Dan telah dikatakan juga bahawa beliau adalah pencipta bagi nyanyian Sinom dan Kinanti.

Beliau banyak terpengaruh dengan gaya syarahan ayahnya dalam penyampaian Ilmu Agama namun, berbeza dari Sunan Kalijaga, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan dakwah.

Menjadi kegemarannya untuk bergaul mesra dengan masyarakat kampung sambil mengajarkan ilmu bertani, berdagang dan nelayan selain dari mengajar Ilmu Agama . Brliau juga sering dijadikan orang tengah dalam konflik dalaman dalam Kerajaan Demak (1528 - 1530) . Beliau dikatakan seorang yang sangat cerdas dan mampu menyelesaikan masalah walau betapa rumit pun. Hasil penyelesaian yang diusulkannya seringkali dapat diterima oleh semua pihak yang bertelagah. 

Beliau berdakwah dari Jepara, Tayu, Juana hingga ke sekitar Kudus dan Pati , sehingga akhirnya tutup usia di satu kawasan di lereng Gunung Muria 

Sunan Gunung Jati

0 comments


Nama penuh beliau adalah Syed Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1448. Menuntut ilmu Agama sehingga ke Cirebon pada tahun 1470 . Bapanya bernama Syarif Abdullah, berasal dari Mesir dan merupakan generasi ke 17 keturunan Rasulullah SAW, menyandang gelaran Sultan Maulana Muhammad, manakala Ibunya pula bernama Nyai Rara Santang atau Syarifah Muda'im setelah Islamnya, merupakan Putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pejajaran.

Beliau setelah itu dengan sokongan dari Temenggung Cirebon Sri Manggana Cakrabuana atau bergelar Pengiran Walangsungsang dan didukung oleh Kerajaan Demak, telah diangkat menjadi Raja Cerbon dengan memakai gelaran Maulana Jati pada tahun 1479.

Beliau mengilhamkan pmbangunan isfrastruktur Kerajaan Cirebon dengan mendapat bantuan dari Sunan Kalijaga, Arkitek Demak Raden Sepat. Antara yang diusahakan ialah Pembangungan Istana Pakungwati, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Jalan pinggir laut antara Kerajaan Pakungwati dan Amparan Jati serta Pelabuhan Muara Jati.

Pada tahun 1526, beliau menyebarkan Islam sampai ke Banten dan menjadikannya sebagai sebahagian dari Kerajaan Cirebon. Dalam tahun yang sama juga, dengan mendapat bantuan dari Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Panglima Perang yang bernama Fatahillah, beliau dapat menawan Sunda Kelapa dari Portugis dan mengubah namanya menjadi Jayakarta.

Banten dijadikan sebuah kerajaan pada tahun 1533, dengan Sultannya yang pertama adalah Sultan Hasanuddin dan merupakan putera beliau sendiri.

Syed Syarif Hidayatullah merupakan salah seorang dari Wali Songo yang membawa pandangan baru kepada masyarakat ketika itu tentang makna Pemimpin, Masyarakat, Tujuan Pimpinan, Tujuan Bermasyarakat, dan Bagaimana Harus Bergaul dan Berbudaya.

Beliau melakukan penyebaran Dakwah Islamiyah  kepada pelbagai lapisan masyarakat samada bersendirian ataupun dengan bantuan perkumpulan Forum Walisongo, dimana perkumpulan tersebut dengan jayanya dijadikan sebagai organisasi dan alat kepentingan dakwah. Ini adalah satu langkah bijak dan tepat dalam usaha mempercepatkan tersebarnya Islam ke segenap pelusuk masyarakat.

Beliau meninggal dunia pada tahun 1568 setelah berusia 120 tahun dengan digantikan oleh cicitnya sebagai pemerintah baru Kerajaan Cirebon. (Anak dan cucunya dikatakan telah lebih dahulu meninggal dunia). Beliau dimakamkan di Bukit Gunung Jati dan dari sebab itu, beliau kemudiannya dikenali sebagai Sunan Gunung Jati .

Sunan Kali Jaga

0 comments


Joko Said dilahirkan sekitar tahun 1450. Ayahnya bernama Arya Wilatikta, Adipati Wilayah Tuban, berketurunan pemberontak lagenda Majapahit, Ronggolawe. 

Riwayat masyhur mengatakan bahawa Adipati Arya Wilatikta telahpun memeluk Islam sebelum kelahiran Joko Said. Namun biarpun telah Islam, beliau dikenali dengan sifatnya yang kejam dan sangat taklid kepada pemerintahan pusat Majapahit yang mengamalkan ajaran Hindu. Ia mengenakan cukai yang tinggi kepada rakyat. Joko Said yang ketika itu masih muda sangat tidak bersetuju dengan corak pentadbiran ayahnya dan sering membangkang ketidakadilan Adipati. Puncak pada penentangan ini timbul apabila Joko Said memecah masuk kedalam perbendaharaan dan mengagihkan padi dari dalam simpanan kepada rakyat Tuban yang ketika itu dalam keadaan kelaparan akibat kemarau panjang.

Berikutan dari tindakannya itu, Ayahnya telah memanggil sidang tergempar untuk mengadili Joko Said dan rasional perbuatannya itu. Kesempatan ini diambil oleh Joko Said untuk mengatakan kepada ayahnya bahawa cara pentadbiran ayahnya tidak selari dengan Islam dan perbuatan ayahnya mengumpulkan makanan dalam perbendaharaan ketika rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan kelaparan adalah perbuatan yang tidak berhati perut.

Ayahnya tidak dapat menerima alasan dan teguran beliau kerana menganggap Joko Said ingin tunjuk pandai dalam bidang agama. Kemudian beliau diusir keluar dari Istana Negeri dengan seraya mengisyaratkan bahawa  dia hanya boleh pulang semula ke istana jika sudah mampu menggetarkan seisi Tuban dengan bacaan ayat ayat suci Al-Quran. Maksud 'menggetarkan seisi Tuban' disini ialah bilamana beliau sudah memenuhi dada dengan banyak ilmu agama dan menjadi terkenal oleh masyarakat kerana ilmunya.

Harus diceritakan juga bahawa Joko Said asalnya adalah seorang perompak yang digeruni di Jawa Timur ketika masih tinggal di Istana. Namun beliau bukanlah sebarang perompak dan sangat memilih dalam menentukan mangsanya. Ia hanya merompak orang kaya yang enggan mengeluarkan zakat dan sedekah. Mirip Robin Hood dalam penceritaan Inggeris, Joko Said juga membahagikan hasil rompakannya kepada orang orang miskin sehingga dia diberi gelaran Lokajaya atau bermaksud "Perompak Yang Budiman".

Namun segalanya berubah setelah Joko Said ditakdirkan bertemu dengan seorang Ulama tersohor bernama Syeikh Maulana Makhdum Ibrahim atau lebih dikenali dengan nama Sunan Bonang. Ulama ini lah yang menyedarkan beliau betapa perbuatan baik tidak boleh diawali dengan perkara yang buruk, sesuatu yang haq tidak boleh dicampurkan dengan sesuatu yang bathil, Sehingga Joko Said akhirnya bertaubat dan meninggalkan pekerjaan merompak. Seterusnya, Joko Said berguru dengan Sunan Bonang dan akhirnya muncul menjadi seorang Ulama yang terkenal dengan gelaran Sunan Kalijaga.

Sejarah Nama 'Kalijaga'

Nama ini masih menjadi misteri dan menimbulkan pertikaian diantara pakar pengkaji sejarah hingga ke hari ini. Masyarakat Cirebon berpendapat bahawa nama itu berasal dari dusun Kalijaga di Cirebon 

Beliau memang pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Menjadi kebiasaan setempat untuk menggelarkan seseorang berdasarkan sesuatu daerah sebagaimana Syeikh Syarif Hidayatullah mendapat gelaran Sunan Gunung Jati, disebabkan beliau menetap di kaki Gunung Jati.

Fakta menunjukkan tidak terdapat 'kali' (sungai) disekitar dusun Kalijaga sebagai ciri khas tempat tersebut. Sedangkan, dikawasan lain tanah Jawa secara umumnya dinamakan dengan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu kawasan. Sebagai contoh, nama Cirebon, diambil sempena terdapat banyak udang (rebon) dikawasan tersebut. Contoh lain, nama daerah Pekalongan diberi kerana terdapat banyaknya kalong (kelawar). Maka secara logiknya, nama dusun Kalijaga baru sahaja timbul setelah Sunan Kalijaga tinggal disitu, bukan sebaliknya dan dengan ini pendapat masyarakat Cirebon meragukan dan tidak dapat diterima.

Pendapat lain datang dari kalangan Kejawen (Jawa Mistik). Mereka mengaitkan nama ini dengan kegemaran Sunan Kalijaga berendam di dalam sungai (kali) sehingga kelihatan seperti orang yang menjaga sungai tersebut (jaga kali). Pendapat dari kalangan Kejawen yang lain mengatakan bahawa nama ini timbul kerana Joko Said pernah disuruh untuk bertapa di pinggir kali oleh Sunan Bonang selama 10 tahun. Ini pendapat yang paling popular sehingga dijadikan panduan dalam pembuatan filem 'Sunan Kalijaga' dan Walisongo" sekitar tahun 80an. 

Namun pendapat itu masih menimbulkan keraguan kerana mengikut tata bahasa kepulauan Jawa (Sunda Dan Jawa) dan segala dialeknya, bila ada frasa yang menempatkan kata benda didepan kata kerja, ini membawa maksud kata benda tersebut berlaku sebagai subjek yang menjadi pelaku dari kata kerja yang mengikutinya. Jadi bila ada perkataan 'kali jaga' atau 'kali jogo', ini bermakna ada 'sebuah kali yang menjaga sesuatu' , perkataan sebegini pastinya janggal dan meragukan. Jika benar cerita bahawa beliau pernah sering mandi di sesebuah kali ataupun pernah diam dipinggirnya selama 10 tahun, seharusnya mengikut tatabahasa namanya menjadi 'Sunan Jogo Kali' atau 'Sunan Jaga Kali'.

Bagaimanapun, jika kita berfikir secara logik , segala pendapat ini tidak masuk akal . Sunan Kali Jaga dimasyhurkan orang sebagai seorang Ulama. Tentu berlawanan jika kita katakan bahawa beliau sering berendam dalam sungai sepanjang hari atau bertapa selama 10 tahun sedangkan beliau merupakan seorang da'ie (pendakwah). Bagaimana mungkin seorang da'ie boleh meninggalkan syariat seperti solat, puasa,  bermasyarakat , makan dan minum dengan pergi bertapa selama 10 tahun . Sudah pasti akal yang sihat sukar untuk menerimanya.

Pendapat yang paling sesuai ialah nama tersebut sebenarnya berasal dari perkataan arab iaitu 'Qadhi' (hakim) dan digabungkan dengan nama asalnya Joko Said. Gabungan Qadhi Joko ini bersesuaian dengan sejarah yang menyatakan beliau ditugaskan sebagai Qadhi Wilayah Demak pada tahun 1478, oleh pemerintah Demak ketika itu, Sunan Giri. Lidah (telo) Jawa sangat sinonim dengan penyimpangan lafaz kata kata Arab sebagaimana contoh Sekaten (Syahadatain), Kalimosodo (Kalimah Syahadah), Mulud (maulid), Suro (syura'), Dulkangidah (Dzulqaidah) dan banyak lagi contoh contoh yang lain. Dipercayai Kali Jogo (Kalijaga) adalah hasil dari penyimpangan Qadhi Joko.

Kedudukannya sebagai Qadhi ialah bukti bahawa Kerajaan Demak merupakan sebuah kuasa pemerintahan yang berlandaskan Islam dan menjalankan Undang undang syariah. Ini diperkuatkan lagi dengan kedudukan Sunan Giri sebagai Wali di Demak. Istilah Qadhi dan Wali adalah merujuk kepada nama jabatan didalam sesebuah negara Islam. Justeru, sudah jelas kedudukan Sunan Kali Jaga yang tepat. Beliau ialah seorang Qadhi, bukan dari kalangan Kejawen yang bertapa selama bertahun tahun dan mempraktikkan Kejawenisme.

Da'wah Sunan Kali Jaga

Da'wah yang dibawa oleh beliau adalah da'wah Islamiyah dan bukannya ajaran Kejawen atau Sufi-Pantheistik. Beliau merupakan perancang kepada pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang 'tatal' (pecahan kayu) yang dijadikan tiang utama masjid adalah hasil tangan beliau. Ini menyanggah pendapat Kejawen kerana tidak mungkin seorang pengamal mistik berkehendak pada pembangunan masjid yang secara terangnya ada lah tempat ibadah orang Islam .

Fahaman agama yang dibawanya adalah berbentuk salafi - bukan sufi sebagaimana yang dikatakan sesetengah pihak yang berfahaman ala Kejawen dan berpaksikan ajaran 'Manunggaling Kawula Gusti'. Ini terbukti dari sikap tegasnya yang berdiri dibelakang Sunan Giri ketika terjadinya konfrontasi dalam masalah 'penyimpangan' Syeikh Siti Jenar dengan ajarannya bahawa manusia dan Tuhan bersatu dalam dzat yang sama. 

Kesenian dan Kebudayaan menjadi salah satu medium dalam dakwah beliau. Beliau sangat bertolak ansur dengan budaya tempatan namun bersikap tegas dalam perkara aqidah. Selagimana budaya itu bersifat amalan tradisi dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, beliau membenarkannya. Wayang beber ala Jawa yang memaparkan gambar manusia secara lengkap diubahnya menjadi wayang kulit yang wataknya samar dan tidak menggambarkan manusia secara terperinci, kerana menggambarkan/mengukir sesuatu yang mirip manusia dalam Islam adalah haram hukumnya.

Dikisahkan, beliau sering berdakwah ke kampung kampung dengan hanya membuat pertunjukkan wayang kulit dimana beliau sendiri yang menjadi tok dalangnya. Hadirin yang datang untuk menyaksikan wayang kulitnya tidak dikenakan bayaran, cukup hanya dengan mengucap dua kalimah syahadah, kerana beliau yakin bahawa masyarakat harus didekati dengan apa yang disukai mereka dan pemahamannya perlu bertahap . Diawali dengan pengislaman terlebih dahulu dan diikuti dengan pengetahuan dalam ibadah dari segenap segi. Beliau yakin, apabila jiwa mereka telah kuat dengan roh Islam, kebiasaan kebiasaan (amalan) lama akan hilang dengan sendirinya.

Watak watak yang dilakonkan oleh Sunan Kali Jaga dalam persembahannya bukanlah watak yang kita ketahui sebagaimana yang terdapat dalam wayang kulit versi Hindu seperti Mahabrata, Ramayana, Sita Dewi dan lain lainnya. Walaupun ciri ciri watak yang digunakannya sama namun beliau menukarkannya dengan watak yang bercirikan Islam dan menambah watak watak baru seperti Punakawan, Semar, Bagong, Petruk dan Gareng yang memiliki karakter yang simbolik dan digarap sarat dengan isian KeIslaman.

Istilah Yang Digunakan Dalam Pementasan Beliau Dan Simboliknya
 • Dalang : Berasal dari perkataan Arab, Dalla, yang bererti menunjukkan. Dalam hal ini, seorang 'dalang' adalah seorang yang dapat 'menunjukkan kebenaran kepada para hadirin'. (Barangsiapa menunjukkan kebenaran atau kebajikan kepada orang lain, pahalanya sama dengan pelaku kebajikan itu sendiri - Hadith Riwayat : Bukhari)
 • Watak Semar : Diambil dari perkataan Arab, Simaar, yang bermaksud Paku. Mesejnya , seseorang Muslim mesti memiliki pendirian dan iman yang kukuh sebagaimana paku yang tertancap (Simaaruddunyaa)
 • Watak Petruk :  Dari perkataan Arab, Fat-ruuk, yang bermakna 'tinggalkan'. Maksudnya, seseorang Muslim perlu meninggalkan segala penyembahan kepada selain dari Allah (Fatruuk-kuluu man siwallaahi)
 • Watak Gareng :  Dari perkataan Arab, Qariin, bermaksud 'teman' . Ertinya, seseorang Muslim itu selalu mencari teman sebanyak banyak nya untuk diajak ke arah kebaikan ( Nalaa Qariin)
 • Watak Bagong : Dari perkataan Arab, Baghaa, yang membawa makna 'berontak'. Kiasnya, seeorang Muslim perlu bangun dan memberontak apabila menyaksikan kezalima yang berlaku dihadapannya.
Seni ukir, wayang, gamelan, baju takwa, perayaan saktenan, grebeg maulud serta seni suara suluk yang diciptakannya adalah merupakan medium untuk dakwah semata mata, bukan untuk menjadi budaya yang perlu ditradisikan hingga berkarat dalam kalbu dan dianggap sebagai ibadah.  Itulah cara yang digunakan oleh Sunan Kali Jaga untuk mendekatkan Islam pada masyarakat, MengIslamkan budaya . Secara falsafah, langkah ini adalah sejajar dengan ciri ciri da'wah Rasulullah SAW yang mengandalkan keindahan syair Al-Quran sebagai jalan da'wah yang sangat berkesan untuk menundukkan hati suku suku bangsa Arab yang sangat gemar berdeklamasi.Malangnya kebanyakan tersalah anggap dan terus hanyut dalam aliran seni dengan mengganggapnya sebahagian dari perkara yang dibolehkan.

Penyataan Penyataan Aneh Tentang Sunan Kali Jaga 

Beliau dikatakan hidup lebih dari 100 tahun. Ini bermaksud beliau dapat menyaksikan kejatuhan Majapahit (yang diagungkan oleh ayahnya) pada tahun 1478. Dalam masa yang sama, beliau duduk dalam pemerintahan Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kerajaan Pajang (muncul pada tahun 1546) sehingga ke awal era Kerajaan Mataram. Tiada bukti tentang perkara tersebut. Manuskrip dan risalah risalah lama hanya mengatakan nama beliau hingga ke zaman Kesultanan Cirebon sahaja, iaitu ketika beliau bermukim di dusun Kalijaga. Dalam kisah kisah tertubuhnya Kerajan Pajang oleh Joko Tingkir dan juga Kerajaan Mataram oleh Panembahan Senopati, namanya tiada disebut, padahal dengan kredibiliti beliau yang tersohor dan dengan pengaruhnya yang luas didalam masyarakat Jawa, namanya pasti ada sekiranya beliau masih hidup pada zaman itu. Fakta menunjukkan bahawa makamnya berada di Kadilangu berdekatan Demak, bukan di Pajang atau di Mataram (Yogyakarta dan sekitarnya dimana Kejawen tumbuh subur),  maka dipercayai beliau telahpun meninggal dunia ketika Kerajaan Demak masih berdiri. 

Beliau dikatakan boleh terbang, dapat menurunkan hujan dengan hentakan kaki, mengurung petir yang bernama Ki Ageng Selo didalam Masjid Demak dan kisah kisah mistik yang lain yang bila difikirkan dengan akal yang sihat adalah sesuatu yang berbentuk khayalan. Perkara perkara sebegini diada adakan dan hanya dipercayai oleh orang orang yang gemar pada perkara mistik dan sihir.

Ajarannya dikatakan berbaur dengan ajaran Hindu - Buddha serta Kejawen. Sedangkan fakta tentang kehidupan Sunan Kalijaga adalah berlandaskan Da'wah dan Syi'ar Islam yang indah . 

Wallahua'lam 

Thursday, November 11, 2010

Manfaat Silaturrahim

0 comments

Silaturrahim

♪♫ Aku sendirian di sini
Terbujur berdiri
Di tengah kota

Ramai manusia di sisi
Sombong dan tidak
Bertegur sapa

Bagaimana harus aku buktikan
Silaturrahim suruhan tuhan
Sampai bila
Begini...

Jika kita hidup di perbatasan
Peluru tidak kenal kasihan
Sampai bila
Begini... ♪♫
( Silaturrahim - BumiPutera Rockers)

Menjalinkan silaturrahim memang dituntut dalam kehidupan kita seharian . Dengan adanya perhubungan antara manusia baru timbul satu kelompok yang dipanggil masyarakat (apsal skema je ayat wa ni). Gini le, suka atau tidak, kita memang perlu kepada tali persaudaraan. Tak kira samada adik beradik, saudara mara, sahabat handai, rakan taulan, kenalan niaga, pen-pal maupun ahli mesyuarat tingkap .. takde kalu .. memang tak cukup korum ah . Susah wo .. hidup sensorang, jadi kera sumbang .. tak campur masyarakat. Nanti bila sakit, takde sape nak hantar ke hospital .. sape susah ? .. luorang jugakkk !!

So, kat sini .. wa nak share skit pasal manfaat menjalinkan silaturrahim. Perkara ni memang mudah dan sememangnya berlaku dalam kehidupan kita seharian .. soalnya.. antara sedar ngan idak je .. period.

1.Rezeki Bertambah Dan Umur Panjang

Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud "Siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan akhir usianya (dipanjangkan umurnya) hendaklah ia menyambung silaturrahim". (Hadis Riwayat Bukhari)

Rezeki bukan setakat wang dan harta benda . Ia dalam konteks yang lebih luas, udara yg kita sedut ni pun rezeki yang tak boleh dijual beli .. cuba kalo kita terperangkap dalam asap tebal dan takleh bernafas .. azab woo .. selain dari tu, anak anak, isteri, tubuh badan yang sihat, anggota tubuh yang berfunsi, akal yang waras, hidup yang tenang , tu semua merupakan rezeki yang jarang kita amik perhatian. 

2. Dapat Menyuburkan Harta 

Dalam hadith yang telah diriwayatkan oleh Imam Hanbali, At Tirmidzi & Al Hakim dari Abu Hurairah bahawa telah bersabda Rasulullah SAW yang membawa maksud : "Belajarlah tentang nasab nasab kalian sehingga kalian dapat menyambung silaturrahim. Kerana sesungguhnya silaturrahim adalah (sebab adanya) cinta terhadad keluarga (kerabat), banyaknya harta dan bertambah usia".

Kalo kita ikut teori ekonomi pun, makin banyak permintaan .. makin banyak le keuntungan. Sebab tu le kita kena ada pengiklanan supaya orang kenal ngan produk kita . Gitu gak le ngan ada persaudaraan yang ramai .. lagi ramai lagi baguih dok ada .. time mereka susah, kita rerajin le tanya khabar dan membantu setakat yg termampu , time kita susah .. ramai pulak yang boleh turut membantu . 

3. Menumbuhkan Rasa Cinta 

Dalam dunia moden ni, kita memang semakin hari semakin tak banyak masa utk saling ziarah menziarahi .. then, hubungan keluarga semakin renggang apatahlagi saudara jauh . Last sekali, anak kita dah tak kenal mana sepupu sepapat . Bila dah gitu .. takde laa rasa kasih sayang sebab dah takde kemesraan . So kita disarankan untuk tetap menjaga perhubungan.. saling bertanya khabar .. supaya hubungan sentiasa erat .. malah pepatah melayu pun ada mengatakan "tak kenal maka tak cinta" .. bila dah saling mengenal baru le keharmonian dapat dibentuk .. 

4. Kesudahan Hidup Yang Baik 

Dari sebuah hadith yang telah diriwayatkan oleh Abdullah Bin Ahmad, Al Bazzar Dan At Thabrani, dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud : "Barangsiapa suka untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya serta dihindarkan dari kematian yang buruk maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan menyambung silaturrahim".

Cemana silaturrahim boleh menyebabkan kematian yang baik ? Ini adalah sebab, berkasih sayang antara orang Islam itu dapat menghapuskan dosa antara sesama. Semakin banyak usaha yang kita lakukan dalam mempereratkan silaturrahim, semakin banyak dosa kita yg terhapus. Satu lagi, mungkin ada kesilapan yang tanpa disedari kita lakukan kepada orang lain .. maka dengan menjalin kemesraan dengan sendirinya, orang itu dapat melupakan dan memaafkan kesalahan kita .. kan elok gitu .

5. Dapat Imbuhan Di Akhirat 

Anas R.A berkata "Tiga orang yang akan berada dibawah naungan Allah SWT pada hari kiamat iaitu :

 • Orang yang menyambung hubungan kekeluargaan, diberkati umurnya, dan dilapangkan kuburnya juga rezekinya
 • Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan kemudian memelihara anak yatim sehingga mereka peroleh kesenangan dan mati 
 • Orang yang membuat makanan lalu mengundang anak anak yatim dan orang orang miskin.".
Gitu le lebih kurang yang wa nak kongsikan ngan luorang ..mungkin terlalu ringkas .. almaklum la .. ni tazkirah utk diri sendiri .. kalo lurang baca dan faham Alhamdulillah .. kalo idak .. cecepat gi cari uztaz .. jangan biarkan hidup anda diselubungi ... kera sumbang ~!! .. hihihi 

Wednesday, November 10, 2010

Bahasa Dalam Lif

0 comments

Memang jarang kita dengar owang yg tak pernah naik lif, melainkan orang asli yang tak penah keluar dari kawasan. Even pakcik makcik kat kampung ceruk mana pon , kalo ditanya, paling idak dah penah merasa naik lif kat hospital kerajaan ataupon kat supermarket 3 tingkat kat kawasan pekan.  

Kat KL lagi lah, lif ada kat memana, bangunan kerajaan, menara pejabat, shopping complex atau cakap je semua bangunan tinggi, konfem ada lif, kalo idak memang sengsara aa nak menapak naik tangga. Kalo tingkat 5 takpe lagi .. kalo tingkat 20 ? perghh .. hilang semua lemak tepu kalo terpaksa mendaki tetiap hari .. keh keh keh

Sebenarnya bukan wa nak cerita pasal lif , itu mungkin next change kot , wa cuma nak sentuh sikit pasal perkara yang paling dasar , masalah bahasa.. perghh .. cam nak beretorik plak .. Dalam kita nak menuju ke arah negara maju, memang bahasa memainkan peranan yang penting. Kalo idak takde la cogankata "Bahasa Jiwa Bangsa" kan ?. Kita kena akui , sejak dari dulu kita memang selalu terkebelakang dalam usaha untuk memenuhkan stor perbendaharaan kata  bahasa kita . Bab bahasa ni nanti mungkin wa nak lanjutkan ke post lain utk skop yang lebih luas, kira coming soon la , bila nak buat posting,tu jangan tanya .. nengok keadaan (mungkin dipercepatkan bila ada feedback yg memuaskan)

Bebalik pada perkara asal, wa selalu terjumpa (bukan 'ter' sebenarnya, memang nak guna pun) lif yang guna suara untuk info ringkas operasi (bukan suara misteri), setiap kali memang pakai suara pompuan, tak pernah le plak ada suara jantan.. (atau wa belum "ter"jumpa). Tujuan nya memang mudah , untuk bagitau kat pengguna halatuju lif tu samada nak naik atau nak turun. 

Kalo suara tu guna bahasa inggeris, tak jadi masalah sebab memang dah kena dari sudut bahasa - Going up, Going Down . Masalahnya bila pakai bahasa melayu, wa rasa pelik - Naik Ke Atas, Turun Ke Bawah - hadoih ..penah ke kita dengar dalam bahasa kita perkataan naik ke bawah atau turun ke atas ? dah nama nya pon naik , konfem le ke atas .. dan turun, mesti le kebawah .. kah kah kah .. apsal le diowang tak ringkaskan bahasa tu jadi - Naik , Turun - tak payah bagitau atas, bawah, kan lebih mudah gitu .Ataupun guna je penambahan 'ke' , jadi - Keatas, Kebawah, Sape lah yang jadi penasihat bahasa tu ye ? .. huhu

Lagi satu, perkataan 'Lif' tu sendiri kita cilok dari bahasa inggeris 'Lift' yang boleh la kalo nak disesuaikan dengan bahasa kita tafsirkan jadi "Pengangkat" atau 'Pengangkut' . Mat saleh pon guna perkataan 'lift' cuma sebagai bahasa harian diowang sedangkan dalam bahasa standard diowang pakai "Elevator' . Moga moga DBP akan cipta satu istilah baru untuk menda ni ..supaya nanti anak wa tak dibebankan ngan pertanyaan dari cucu wa " Ayah kenapa dia kena kata naik ke atas ? ada ke naik ke bawah ?" kah kah kah

Sebenarnya menda ni simple je, tak jadi persoalan kot utk owang lain. Saja je wa nak bagi luorang terfikir apa yang wa fikir. Tapi bagi wa, ia tetap menjengkelkan . 

Tuesday, November 9, 2010

Al-Muwatta’ Imam Malik

0 comments

Add caption

Latar Belakang Penyusunan
  
Terdapat beberapa versi yang timbul mengenai latar belakang penyusunan Al-Muwatta’. Antaranya menurut Noel J. Coulson  problem politik dan sosial agama  yang telah mencetuskan penyusunan Al-Muwatta’. Situasi politik yang penuh konflik pada masa peralihan Daulah Umayyah-Abasiyyah yang melahirkan tiga kelompok besar (Khawarij, Syi’ah & Keluarga Istana) telah mengancam perpaduan kaum Muslimin. Di samping situasi sosial keagamaan yang berkembang penuh dengan perbezaan. Perbezaan-perbezaan pemikiran yang berkembang (khususnya dalam bidang hukum) yang bertitik tolak dari perbezaan petikan nas di satu sisi dan penggunaan logik akal di sisi yang lain, telah melahirkan percanggahan yang penuh konflik.
   
Versi yang lain menyatakan penulisan al-Muwatta’ disebabkan adanya permintaan Khalifah Ja’far al-Mansur atas usul yang dibuat Muhammad ibn al-Muqaffa’ yang sangat prihatin  terhadap perbezaan fatwa dan pertentangan yang berkembang saat itu, beliau mengusulkan kepada Khalifah untuk menyusun undang-undang yang menjadi jalan tengah  dan dapat diterima semua pihak. Khalifah Ja’far lalu meminta Imam Malik menyusun Kitab hukum sebagai Kitab rujukan bagi seluruh wilayah Islam. Imam Malik menerima usul tersebut, namun ia keberatan menjadikannya sebagai kitab rujukan atau kitab rasmi negara.

Sementara  ada pula versi yang lain mengatakan, di samping terpujuk oleh usulan Khalifah Ja’far al-Mansur, sebenarnya Imam Malik sendiri memiliki keinginan kuat untuk menyusun kitab yang dapat memudahkan umat Islam memahami agama.

Pemberian Nama Kitab

Al-Muwatta’ adalah nama yang berasal dari Imam Malik sendiri. Cuma, mengapa kitab tersebut dinamakan dengan Al-Muwatta’ menimbulkan beberapa pendapat :
    
Pertama, sebelum kitab itu disebarluaskan, Imam Malik telah meperlihatkan karyanya ini di hadapan para 70  ulama Fiqh Madinah dan mereka menyepakatinya. Dalam sebuah riwayat As-Suyuthi menyatakan: “Imam Malik berkata, Aku mengajukan kitabku ini kepada 70 ahli Fiqh Madinah, mereka semua setuju denganku atas kitab tersebut, maka aku namakanya Al-Muwatta’. 
  
Kedua, pendapat yang menyatakan ia dinamakan Al-Muwatta’, kerana kitab tersebut “memudahkan” khalayak  umat Islam dalam memilih dan menjadi pegangan hidup dalam beraktiviti dan beragama.
    
Ketiga, pendapat yang menyatakan ia dinamkan Al-Muwatta’, kerana kitab Al-Muwatta’ merupakan perbaikan terhadap kitab-kitab fiqh sebelumnya.

Isi Kitab
    
Kitab ini menghimpun hadith-hadith Nabi SAW, pendapat sahabat, qaul tabi’in, Ijma’ ahlul Madinah dan pendapat Imam Malik.

Para ulama berbeza pendapat tentang jumlah hadis yang terdapat dalam al-Muwatta’;

 • Ibnu Habbab yang dikutip Abu Bakar al-A’rabi dalam Syarah al-Tirmizi menyatakan ada 500 hadith yang disaring dari sejumlah 100.000 hadith
 • Abu Bakar al-Abhari berpendapat ada 1726 hadith dengan perincian 600 musnad, 222 mursal, 613 mauquf dan 285 qaul tabi’in.  
 • Al-Harasi dalam “Ta’liqah fi al-Usul” mengatakan Al-Muwatta’ memuat 700 hadith dari 9000 hadith yang telah disaring
 • Abu al-Hasan bin Fahr dalam “Fada’il” mengatakan ada 10.000 hadith dalam kitab Al-Muwatta’.
 • Arnold John Wensinck menyatakan dalam Al-Muwatta’ ada 1612 hadith
 • Muhammad Fu’ad Abdul Baqi mengatakan Al-Muwatta’ berisi 1824 hadith”.  
g.    Ibnu Hazm berpendapat, dengan tanpa menyebutkan jumlah tepat,  500 lebih hadith musnad, 300 lebih hadith mursal, 70 hadith lebih yang tidak diamalkan Imam Malik dan beberapa hadith dha’if.
h.    M. Syuhudi Ismail menyatakan “Al-Muwatta’  hadithnya ada 1804”.

Perbezaan pendapat ini terjadi kerana perbezaan sumber periwayatan di satu sisi dan perbezaan cara penghitungan. Ada ulama hadith yang hanya menghitung hadith berdasar jumlah hadith yang disandarkan kepada Nabi SAW saja, namun adapula yang menghitung dengan menggabungkan  fatwa sahabat, fatwa tabi’in yang memang termaktub dalam Al-Muwatta’.
    
Menurut As-Suyuthi, lebih dari seribu orang yang meriwayatkan Al-Muwatta’, dan banyak naskah tentang itu. Namun yang terkenal adalah 14 naskah menurut As-Suyuthi, dan menurut al-Kandahlawi  ada 16 naskah, sedang menurut Qadi Iyad ada 20 naskah, malah ada yang berpendapat ada 30 naskah.  Di antara naskah itu adalah:
 1. Naskah Yahya bin Yahya al-Masmudi al-Andalusi (w. 204 H). Beliaulah yang pertama kali mengambil Al-Muwatta’ dari Yazid bin ‘Abdurrahman bin Ziyad al-Lahmi (al-Busykatun) dan pembawa mazhab Maliki di Andalusia
 2. Naskah ibn Wahb (w. 197 H)
 3. Naskah Abu Ubaidillah Abd al-Rahman bin al-Qasim ibn Khalid al-Misri (w. 191 H)
 4. Naskah Abu Abd al-Rahman Abdullah bin Musalamah bin Qa’nabi al-Harisi (w.221 H).
 5. Naskah Abdullah bin Yusuf al-Dimsyqi Abu Muhammad at-Tunaisi (w. 217 H)
 6. Naskah Mu’an al-Qazzazi (w. 198 H)
 7. Naskah Sa’id bin ‘Uffair (w. 226 H)
 8. Naskah Ibn Bukair (w. 231 H)
 9. Naskah Abu Mas’ab Ahmad bin Abu Bakr al-Qasim az-Zuhri (w. 242 H)
 10. Naskah Muhammad ibn al-Mubarak al-Quraisyi (w. 215 H).
 11. Naskah Musa’ab ibn Abdullah al-Zubairi (w. 215 H).
 12. Naskah Suwaid ibn Zaid Abi Muhammad al-Harawi (w. 240 H)
 13. Naskah  Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (w. 179 H)
 14. Naskah Yahya bin Yahya al-Taimi (w. 226 H)
 15. Naskah Abi Hadafah al-Sahmi (w. 259 H)
Di antara naskah-naskah tersebut, riwayat Yahya bin Yahya al-Andalusi yang paling mahsyur.

Ada perbezaan pendapat yang timbul ketika dihadapkan pada pertanyaan apakah kitab Al-Muwatta’ ini kitab fiqih semata mata, Kitab Hadith semata mata  atau Kitab Fiqh dan kitab Hadith sekaligus. Menurut Abu Zahra , Al-Muwatta’ adalah kitab Fiqh, bedasarkan hujahnya, Tujuan Malik mengumpulkan hadith adalah untuk melihat fiqh dan undang-undangnya bukan kesahihannya dan Imam Malik menyusun kitabnya dalam bab-bab beraliran fiqh.
    
Senada dengan Abu Zahra, Ali Hasan Abdul Qadir juga melihat Al-Muwatta’ sebagai kitab fiqh dengan dalil hadith. Sebab tradisi yang dipakai adalah tradisi kitab fiqh yang seringkali hanya menyebut sebahagian sanad atau bahkan tidak menyebut sanadnya sama sekali.
    
Sementara menurut Abu Zahwu kitab ini bukan semata-mata kitab Fiqh, tetapi sekaligus kitab hadith, kerana sistem fiqh juga dipakai dalam kitab-kitab hadith yang lain, di samping Imam Malik sesekali juga melontarkan kritik melalui pendapat beliau dalam mengupas sebuah riwayat hadith, dan juga menggunakan kriteria-kriteria dalam memilih hadithnya.

Penyusunan Kitab
    
Kitab Al-Muwatta’ adalah kitab hadith yang beraliran Fiqh. Berdasar kitab yang telah di-tahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab Al-Muwatta’ terdiri dari 2 juz, 61 kitab (bab) dan 1824 hadith. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:
Juzuk I : 
 • Waktu-waktu Solat, 80 tajuk, 30 hadith, 
 • Bersuci, 32 tajuk, 115 hadith, 
 • Solat, 8 tajuk, 70 hadith, 
 • Lupa dalam Solat, 1 tajuk, 3  hadith, 
 • Solat Juma’at, 9 tajuk, 21 hadith, 
 • Solat pada bulan Ramadhan, 2  tajuk, 7  hadith, 
 • Solat Malam, 5 tajuk, 33 hadith, 
 • Solat Jama’ah, 10 tajuk, 38 hadith, 
 • Mengqasar Solat dalam perjalanan, 25 tajuk, 95 hadith, 
 • Dua hari raya, 7 tajuk, 13 hadith, 
 • Solat dalam keadaan takut, 1 tajuk, 4 hadith, 
 • Solat gerhana matahari dan bulan, 2 tajuk, 4 hadith, 
 • Solat minta hujan, 3 tajuk, 6  hadith, 
 • Menghadap qiblat, 6 tajuk, 15 hadith, 
 • Al-Qur’an, 10 tajuk, 49 hadith, 
 • Solat Jenazah, 16 tajuk, 59 hadith, 
 • Zakat, 30 tajuk, 55 hadith, 
 • Puasa, 22 tajuk, 60 hadith, 
 • I’tikaf, 8 tajuk, 16 hadith, 
 • Haji, 83 tajuk, 255 hadith.
Juz II: 
 • Jihad, 21 tajuk, 50 hadith, 
 • Nadhar dan sumpah, 9 tajuk, 17 hadith, 
 • Qurban, 6 tajuk, 13 hadith, 
 • Sembelihan, 4  tajuk, 19 hadith,
 • Bintang buruan, 7 tajuk, 19 hadith, 
 • Aqiqah, 2  tajuk, tujuh  hadith, 
 • Faraid, 15 tajuk, 16 hadith, 
 • Nikah, 22 tajuk, 58 hadith, 
 • Talaq, 35 tajuk, 109 hadith, 
 • Persusuan, 3  tajuk, 17 hadith, 
 • Jual beli, 49 tajuk, 101 hadith, 
 • Pinjam meminjam, 15 tajuk, 16 hadith, 
 • Penyiraman, 2 tajuk, 3 hadith, 
 • Menyewa tanah, 1 tajuk, 5  hadith, 
 • Syufa’ah, 2  tajuk, 4  hadith, 
 • Hukum, 41 tajuk, 54 hadith,
 • Wasiat, 10 tajuk, sembilan hadith, 
 • Kemerdekaan dan persaudaraan, 13 tajuk, 25 hadith, 
 • Hamba Mukatabah, 13 tajuk, 15 hadith, 
 • Hamba Mudharabah, 7  tajuk, 8 hadith, 
 • Hudud, 11 tajuk, 35 hadith, 
 • Minuman, 5 tajuk, 15 hadith, 
 • Orang yang berakal, 24 tajuk, 16 hadith, 
 • Sumpah, 5 tajuk, 2 hadith, 
 • Al-Jami’, 7 tajuk, 26 hadith, 
 • Qadar, 2 tajuk, 10 hadith, 
 • Akhlak yang baik, 4  tajuk, 18 hadith, 
 • Memakai pakaian, 8  tajuk, 19 hadith, 
 • Sifat Nabi SAW., 13 tajuk, 39 hadith,  
 • Mata, 7  tajuk, 18 hadith, 
 • Rambut, 5  tajuk, 17 hadith, 
 • Penglihatan, 2  tajuk, tujuh  hadith, 
 • Salam, 3  tajuk, 8  hadith,
 • Minta Izin, 17 tajuk, 44 hadith,
 • Bai’ah, 1  tajuk, 3  hadith, 
 • Kalam, 12 tajuk, 27 hadith, 
 • Jahannam, 1  tajuk, 2  hadith, 
 • Sadaqah, 3 tajuk, 15 hadith, 
 • Ilmu, 1 tajuk, 1  hadith, 
 • Dakwah orang yang teraniaya, 1 tajuk, 1  hadith, 
 • Nama-nama Nabi SAW, 1  tajuk, 1  hadis.
Kriteria Kitab dan Kualiti Hadith-Hadithnya
    
Secara umumnya, tidak ada pernyataan yang tepat tentang kriteria yang dipakai Imam Malik dalam menghimpun kitab Al-Muwatta’. Namun secara terperinci, dengan melihat paparan Imam Malik dalam kitabnya, cara yang dipakai adalah ciri ciri pembukuan hadith berdasar klasifikasi hukum Islam (abwab fiqhiyyah) dengan mencantumkan hadis marfu’ (berasal dari Nabi), mauquf (berasal dari sahabat) dan maqthu’ (berasal dari tabi’in).  Bahkan bukan itu sahaja, kita dapat melihat bahawa Imam Malik menggunakan susunan susunan berupa  
(a) pemilihan terhadap hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi, 
(b) Atsar/fatwa sahabat,. 
(c) fatwa tabi’in, 
(d) Ijma’ ahli Madinah dan 
(e) pendapat Imam Malik sendiri.
    
Meskipun kelima aturan tersebut tidak selalu muncul bersamaan dalam setiap pembahasannya, urutan pembahasan dengan mendahulukan penulusuran dari hadith Nabi yang telah dipilih merupakan acuan pertama yang dipakai Imam Malik, sedangkan proses kedua dan seterusnya dipaparkan Imam Malik apabila dirasakan perlu untuk dipaparkan.

Dalam hal ini empat kriteria yang dikemukakan Imam Malik dalam mengkritik periwayatan hadith adalah: 
(a) Periwayat bukan orang yang berperilaku jelek 
(b) Bukan ahli bid’ah 
(c) Bukan orang yang suka berdusta dalam hadis 
(d) Bukan orang yang tahu ilmu, tetapi tidak mengamalkannya.
    
Biarpun Imam Malik telah berupaya meneliti sehalus mungkin dalam menyaring hadith-hadith yang diterima untuk dihimpun, tetap saja para ulama hadith berbeza pendapat dalam memberikan penilaian terhadap kualiti hadith-hadithnya:

 • Sufyan ibn ‘Uyainah dan As-Suyuthi mengatakan, seluruh hadith yang diriwayatkan Imam Malik adalah sahih, kerana diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya
 • Abu Bakar al-Abhari berpandangan tidak semua hadith dalam Al-Muwatta’ sahih, 222 hadis mursal, 623 hadis mauquf dan 285 hadis maqthu’.
 • Ibn Hajar al-’Asqalani menyatakan bahawa hadith-hadith yang termuat dalam Al-Muwatta’ adalah sahih menurut Imam Malik dan pengikutnya.
 • Ibn Hazm dalam penilaiannya yang termaktub dalam Maratib al-Diyanah, ada 500 hadith musnad, 300 hadith mursal dan 70 hadis dha’if yang ditinggalkan Imam Malik.  Sedang menurut Ibn Hajar  di dalamnya ada hadith yang mursal dan munqati’.
 • Al-Gafiqi berpendapat dalam Al-Muwatta’ ada 27 hadith mursal dan 15 hadith mauquf.
 • Hasbi ash-Shiddiqi  menyatakan dalam Al-Muwatta’ ada hadith yang sahih, hasan dan da’if.

Harus diingat biarpun dalam Al-Muwatta’ tidak semuanya sahih, ada yang munqati’, mursal dan mu’dal. Banyak ulama hadis berikutnya yang mencuba mentakhrij dan me-muttasil-kan hadith-hadith yang munqati’, mursal dan mu’dal seperti Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Tsauri, dan Ibn Abi Dzi’bi. Dalam pandangan Ibnu Abdil Barr dari 61 hadith yang dianggap tidak  muttasil semuanya sebenarnya musnad dengan jalur selain Imam Malik 

Kitab-kitab Syarahnya        
Kitab Al-Muwatta’ disyarahkan oleh beberapa ulama di antaranya:

 • Al-Tamhid lima fi Al-Muwatta’ min al-Ma’ani wa al-Asanid karya Abu Umar ibn Abdil Bar al-Namri al-Qurtubi ( w. 463 H)
 • Al-Istizkar fi Syarh Maz|ahib Ulama al-Amsar karya Ibn ‘Abdil Barr (w. 463 H.)
 • Kasyf al-Mugti fi Syarh Al-Muwatta’ karya Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H.)
 • Tanwirul Hawalik, karya Jalaluddin as-Suyuti (w. 911 H)
 • Syarah al-Ta’liq al-Mumajjad Al-Muwatta’ Imam Muhammad karya al-Haki ibn Muhammad al-Laknawi al-Hindi
 • Al-Muntaqa karya karya Abu Walid al-Bajdi (w. 474 H.).
 • Al-Maswa karya  al-Dahlawi al-Hanafi (w. 1176 H.)
 • Syarh al-Zarqani karya al-Zarqani al-Misri al-Maliki (w. 1014 H.)
Pendapat Para Ulama tentang Al-Muwatta’
Di antara ulama yang memberikan penilaian terhadap kitab Al-Muwatta’ adalah:
 • Asy-Syafi’i : “Di dunia ini tidak ada kitab setelah al-Qur’an yang lebih sahih daripada kitab Malik...”
 • Al-Hafiz al-Muglatayi al-Hanafi: “  Karya Imam Malik adalah kitab sahih yang pertama kali”
 • Ibn Hajar:” Kitab Malik sahih menurut Malik dan pengikutnya...”
 • Waliyullah al-Dahlawi menyatakan al-Muwatta’ adalah kitab yang paling sahih, masyhur dan paling terdahulu pengumpulannya.
Kritikan Orientalis terhadap al-Muwatta`
    
Di antara orientalis yang memberikan kritikan terhadap karya Imam Malik adalah Joseph Schacht. Schacht meragukan keaslian hadith dalam Al-Muwatta’, di antara hadith yang dikritiknya adalah tentang bacaan ayat sajdah dalam khutbah Jum’ah oleh Khatib:

عن هشام ين عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد الناس معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى. فتهيأ الناس السجود فقال على رسلكم  إن الله ثم يكتبها علينا إلا أن نشأ فلم يسجد ومنهم أن يسجد.

Dalam pandangan Schacht, hadith tersebut putus sanadnya, padahal dalam riwayat Bukhari sanadnya bersambung. Menurutnya, dalam naskah lama kitab Al-Muwatta’ terdapat kata-kata “dan kami bersujud bersama Umar”. Kata-kata ini tidak pernah diucapkan oleh Urwah, hanya dianggap ucapannya. Oleh kerananya, dari pendekatan sejarah bererti naskah/teks hadith lebih dahulu ada, baru kemudian dibuatkan sanadnya. Sanad tersebut untuk kemudian dikembangkan dan diselidiki sedemikian rupa dan disebut berasal dari masa silam.  
    
Tuduhan Schacht tersebut dibantah oleh Muhammad Mustafa A’zami, teks tersebut adalah sesuai dengan naskah aslinya, karena naskah asli tulisan Malik tidak diketemukan. Para pensyarah Al-Muwatta’ seperti Ibnu ‘Abdil Barr dan az-Zarqani sama sekali tidak pernah menyinggung tentang adanya naskah lama seperti yang disebut Schacht. Secara umum Azami menyatakan apa yang dilakukan Schacht dalam penelitian keaslian sanad dengan mengambil contoh hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Fiqh seperti Al-Muwatta’ Imam Malik, Al-Muwatta’ al-Syaibani dan al-Umm al-Syafi’i adalah tidak tepat, kerana pada umumnya ciri ciri yang dipakai dalam kitab-kitab fiqh ataupun sejarah tidak memberi data secara  lengkap turutan sanadnya, tetapi mencukupi menyebutkan sumbernya atau sebahagian sanadnya.
    
Hal lain yang dikritik Schacht adalah tentang 80 hadis dalam Al-Muwatta’ yang disebut “Untaian Sanad Emas”, Iaitu Malik-Nafi’-Ibnu Umar. Schact meragukan untaian sanad tersebut, alasannya usia Imam Malik terlalu muda (15 tahun). Apa mungkin riwayat dari anak usia 15 tahun diikuti banyak orang, sementara masih banyak ulama besar lain di Madinah. Alasan lainnya, Nafi’ pernah menjadi hamba sahaya dalam keluarga Ibnu Umar, sehingga kredibilitinya perlu dipertanyakan.
    
Hal tersebut disanggah Azami, Schacht dianggap keliru dalam menghitung usia Malik, seharusnya Schacht menghitung umur Malik saat Nafi’ wafat bukan dari tahun wafatnya Malik. Sehingga usia Malik saat itu adalah 20-24 tahun. Pada usia-usia tersebut bukan terlalu muda untuk dianggap sebagai seorang ulama. Adapun tentang  Nafi’ yang bekas hamba Ibnu Umar, sebenarnya itu tidak menjadi masalah kerana penerimaan seorang rawi yang paling penting adalah “dapat dipercaya”, dan Nafi dianggap orang yang paling dipercaya dalam meriwayatkan hadith dari Ibn Umar. Di samping dalam hal ini Nafi’ bukan satu-satunya orang yang meriwayatkan hadith Ibn Umar, sehingga bisa dijadikan pembanding dan mungkinkah ribuan rawi di perbagai tempat bersepakat berbohong untuk menyusun sanad tersebut?

Kesimpulan
    
Dari paparan di atas, ada beberapa perkara yang dapat dirumuskan :
1.    Kitab Al-Muwatta’ disusun Imam Malik atas usulan Khalifah Ja’far al-Mansur dan keinginan kuat dari dirinya yang berniat menyusun kitab yang dapat memudahkan umat Islam memahami  agamanya.
2.    Kitab Al-Muwatta’ tidak hanya menghimpun hadith Nabi SAW, tetapi juga memasukkan pendapat sahabat, Qaul Tabi’in, Ijma’ Ahlul Madinah dan pendapat Imam Malik. Menurut Fuad Abdul Baqi, Al-Muwatta’  memuatkan 1824 hadith dengan kualiti yang beragam dengan aturan penyusunan hadith berdasar klasifikasi hukum (abwab fiqhiyyah).              
3.    Tuduhan Joseph Schacht yang meragukan keaslian hadis dalam Al-Muwatta’ ditangkis oleh Mustafa al-A’zami. A’zami menolak  penelitian keaslian sanad hadith dengan mendasarkan pada kitab-kitab fiqih seperti al-Muwatta’ al-Syaibani, Al-Muwatta’ Imam Malik dan al-Umm al-Syafi’i.Nurun Najwah

Wallahua'lam . 

 

Disclaimer

Segala terbitan, rencana, artikel, gambar, rujukan, info, sketsa dan segala bentuk material lain adalah hanya sebagai bahan yang wa kumpul, salin, baca, dengar, tonton samada dari media internet ataupun televisyen dengan bertujuan untuk disimpan sebagai rujukan sendiri dan bukan bersifat komersial .

Wa berlepas diri dari pertanggungjawaban diatas segala maklumat, pandangan , coretan, kritikan dan ketepatan fakta yang mana benar sewaktu ia diterbitkan .. Pembaca adalah dinasihatkan untuk mendapatkan rujukan lain sekiranya terdapat percanggahan yang meragukan .. harap maklum .. adios .. Karmic Luv Ye Oll ~!!

Sembang Sampai Lebam

FeedCount

Facebook Page

Statistik

Followers

| Karmic's © 2011. All Rights Reserved | Template Style by Karmic | Design by Planet Gedobah | Back To Top |